ภาพกิจกรรม
"วันอาภากร "19 พฤษภาคม  ตัวเเทนองค์การบริหารส่วนตำบลสวี เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ ศาลกรมหลวงชุมพร บ้านหัวเขาถ่าน ต.ท่าหิน อ.สวี จ.ชุมพร

"วันอาภากร "19 พฤษภาคม ตัวเเทนองค์การบริหารส่วนตำบลสวี เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ ศาลกรมหลวงชุมพร บ้านหัวเขาถ่าน ต.ท่าหิน อ.สวี จ.ชุมพร

633

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
ขอความร่วมมือเร่งรัดการรณรงค์พ่นสารเคมีและกำจัดแหล่งเพราะพันธ์ยุงลายในวัดและโรงเรียน

ขอความร่วมมือเร่งรัดการรณรงค์พ่นสารเคมีและกำจัดแหล่งเพราะพันธ์ยุงลายในวัดและโรงเรียน

836

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
อบรม เรื่อง สถาบัญพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

อบรม เรื่อง สถาบัญพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

782

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
ประชาคมจัดทำเเผนพัฒนาท้องถิ่น

ประชาคมจัดทำเเผนพัฒนาท้องถิ่น

775

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
ประมวลภาพการจัดงานวันยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2562

ประมวลภาพการจัดงานวันยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2562

770

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล

กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล

837

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

800

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
กำหนดการขบวนแห้ผ้าพระราชทานสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ วันอังคาร ที่16 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 ณ หน้าที่ว่าการอำเภอสวี

กำหนดการขบวนแห้ผ้าพระราชทานสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ วันอังคาร ที่16 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 ณ หน้าที่ว่าการอำเภอสวี

840

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
กำหนดการกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

กำหนดการกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

752

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป ในตำบลสวี นำโดย ท่านนายอำเภอสวี ปลัดอำเภอสวี นายก อบต.สวี  เหล่ากาชาดอำเภอสวี ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่น  อสม.ตำบลสวี และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.สวี #คุณยายอายุ101ป

เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป ในตำบลสวี นำโดย ท่านนายอำเภอสวี ปลัดอำเภอสวี นายก อบต.สวี เหล่ากาชาดอำเภอสวี ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่น อสม.ตำบลสวี และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.สวี #คุณยายอายุ101ป

1437

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
การแข่งขันกีฬาสวีคัพ ระหว่างผู้นำท้องถิ่น และผู้นำท้องที่ ในพื้นที่อำเภอสวี

การแข่งขันกีฬาสวีคัพ ระหว่างผู้นำท้องถิ่น และผู้นำท้องที่ ในพื้นที่อำเภอสวี

739

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
การแข่งกีฬา อบจ.คัพ เยาวชน และประชาชนจังหวัดชุมพร

การแข่งกีฬา อบจ.คัพ เยาวชน และประชาชนจังหวัดชุมพร

853

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
วันปิยมหาราช

วันปิยมหาราช

764

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
การจัดกิจกรรมวันลอยกระทงและแข่งขันเรือยาว 2562

การจัดกิจกรรมวันลอยกระทงและแข่งขันเรือยาว 2562

838

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
งานลอยกระทง ปี พ.ศ.2562

งานลอยกระทง ปี พ.ศ.2562

826

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
การแข่งขันเรือยาวอำเภอสวี

การแข่งขันเรือยาวอำเภอสวี

803

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานหลักประกันสุขภาพ

กิจกรรมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานหลักประกันสุขภาพ

752

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
งานทำบุญเลี้ยงพระ

งานทำบุญเลี้ยงพระ

779

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันเด็ก

กิจกรรมวันเด็ก

715

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรม อบต.สวี จิตอาสา วันสมเด็จพระนเรศวร

กิจกรรม อบต.สวี จิตอาสา วันสมเด็จพระนเรศวร

747

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...